top of page
Träslag (4).JPG

The spindles are made of  different woods, such as cherry, apple, lilac, mountain ash, bird cherry and different types of birch All but the walnut are local woods that I cut and then dry and process in the workshop.

Sländorna är gjorda i olika träslag, som gullregn, hägg, ask, valnöt, rönn, äpple eller syrén som jag normalt tar hand om, klyver och torkar själv.

spets (9).JPG

The spindle has a rounded and polished steel tip with a hardness that is durable but should not scratch.

Spetsen är av rundat och polerat stål med en hårdhet som är slitstark men inte ska repa.

ten (2).JPG

The shaft has a long slim part that makes it possible to flick with two or three fingers. The wood is chosen so that the fibres will go all the way through. (Still please do not store the spindle for long time loading the thin part. As a specialist tool, it is very efficient, but also more sensitive.) 

Tenen har ett långt smalt parti som gör det möjligt att sätta fart på den med två eller tre fingrar vilket är ergonomiskt bättre. Tenens virke är utvalt så fibrerna ska vara raka hela vägen. (Undvik ändå tyngre belastning på den den tunna delen när sländan inte används. Den smala formen gör sländan effektivare men också lite känsligare.)

balansering (1).JPG

The whorl is carefully balanced, either visible or invisible, with  pewter inserts, down to a 1/300 of an ounce. This gives a long, stable and smooth spin.

Trissans trä har oftast lite ojämn täthet. Därför är sländan balanserad - ibland synligt, ibland osynligt - med stift av tenn som väger ner till ett tiondels gram styck för att löpa helt jämnt.

skål (4).JPG

The bowl has a rounded and absolutely smooth glass insert for minimal friction. This gives a smooth and long spin. The edge shape makes it possible to also hold the spindle at an angle. The bottom side is not treated as this gives a better grip. 

Skålen har ett rundat inlägg av glas för minimal friktion. Det gör att sländan snurrar mjukt och länge. Kantens form gör att sländan kan lutas utan att ta i. Undersidan är obehandlad så den ska ligga stadigare.

tung.jpg

Spindle and bowl has a coating of varnish based on chinese wood oil. This traditional oil is derived from nuts of the Tung tree.

 

Slända och skål är täckta av en lack baserade på kinesisk träolja, som utvinns ur Tung-trädets nötter.

bottom of page